Sprzedaż

Wszystkie meble dostarczane są do klienta w całości. Nie musisz tracić czasu na ich składanie, skręcanie czy sklejanie. Wystarczy, żpostawisz je w odpowiednim miejscu.

Uwaga: dajemy Ci także możliwość zmiany wymiarów poszczególnych mebli. Tak, by idealnie pasowały do rozmiarów Twojego mieszkania.

Regulamin

I. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

Zamówienia można składać również na placach targowych: 

W poniedziałki : Staszów

We wtorki: Klimontów

W środy: Szczucin, Sokołów Małopolski, Sanok

W czwartki: Biłgoraj

W piatki: Tarnów, Sędziszów Małopolski

W soboty: Szczucin, Stalowa Wola

 

Procedura realizacji złożonego zamówienia rozpoczyna się w momencie, gdy Przedstawiciel naszej firmy potwierdzi przyjęcie zamówienia. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stoisk w tych miastach nie tylko w celu bezpośredniego zapoznania się z ofertą naszej firmy ale również w celu porozmawiania o szczegółach ewentualnych przyszłych zamówień i terminie ich realizacji. Będziecie Państwo dla nas naszymi najważniejszymi gośćmi.

I. Terminy relizacji.

Czas realizacji zamówienia zależy od wybranych produktów. Dla znaczącej części nie przekracza on 2-wóch tygodni , dla innych maksymalnie może wynieść 18 tygodni od dnia przyjęcia zamówienia. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są po wybraniu konkretnego produktu. Firma MEBLE DWORAK nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z przyczyn losowych.

W przypadku kiedy wszystkie produkty są dostępne na stanie magazynowym towar zostaje wysłany w dniu skompletowania zamówienia. Klient zawsze zostaje poinformowany o skompletowaniu zamówienia przez naszą firmę i gotowości do wysyłki na dzień przed dostawą.

Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towarów do mieszkania/domu i ich montażu.Wniesienie oraz odebranie towaru z auta dostarczonych produktów pozostaje w gestii Kupującego.Koszt odebrania zamówionego towaru ponosi Kupujący, chyba że Kupujący i Przedstawiciel firmy postanowią inaczej.Dwukrotne niepodjęcie przesyłki przez Kupującego jest równoznaczne z tym, że firma może od umowy odstąpić, przy czym kwota wpłacona tytułem zaliczki lub cała uiszczona za produkt cena może zostać zaliczona na poczet poniesionych przez firmę kosztów realizacji zamówienia.Odbiór towaru przez Kupującego musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności towaru ze złożonym zamówieniem.Z chwilą potwierdzenia dostawy na dokumencie dostawy wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem rzeczy, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego.

Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, że zamówiony produkt nie jest dostępny, bądź też termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż wynika z informacji na stronie, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany . W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Kupujący podejmie decyzję o wydłużeniu czasu oczekiwania lub anulowaniu zamówienia.

Kupujący może anulować zamówienie lub wprowadzić w nim zmiany tylko w dniu złożenia zamówienia.

Płatność może następować:

  1. gotówką
  2. przelewem
  3. w systemie ratalnym

    Oferujemy zakup ratalny w następujących bankach:

    1. Santander Consumer Bank. Więcej o warunkach zakupu na raty w Santander Consumer Bank.

Firma wystawia paragony oraz faktury VAT .

Wszystkie ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).

Zamieszczone na stronach MebleDworak treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. 

Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.

Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie.
Formę płatności za zamówione produkty Kupujący jest zobowiązany ustalić z Przedstawicielem realizującym zamówienie. 

Na poczet realizacji zamówienia Kupujący zobowiązuje się do zapłaty zaliczki w wysokości co najmniej 25% wartości zamówionego towaru. Przy towarach wg. indywidualnego projektu, pod wymiar, kwota zaliczki ustalana jest indywidualnie.

Dopłata następuje w chwili odbioru produktu lub przedpłatą na konto bankowe.

W przypadku złożenia zamówienia na meble nietypowe (pod wymiar) firma zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości wartości zamówienia.

Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia, z zastrzeżeniem wynegocjowanej ceny.

Negocjacja cen ustalana jest indywidualnie.

III Reklamacje:

Uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu lub brak towaru w przesyłce, reklamować można wyłącznie w momencie odbioru towaru,w obecności kierowcy. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest protokół reklamacyjny sporządzony w tym samym dniu przez kierowcę i podpisany przez osobę odbierającą.

Gwarancja oraz inne uprawnienia przewidziane ustawą, w tym prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowań lub taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Reklamacje dotyczące różnicy w odcieniu wybarwienia tkaniny, skóry, eko-skóry, drewna, płyty laminowanej, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory różnić się mogą nieznacznie od dostępnych.

Reklamacje dotyczące mebli tapicerowanych w obiciu z skór naturalnych, wynikających z ich właściwości np. blizny, nakłucia owadów, rozciągnięcie lica, zrogowacenia, a także pewne różnice w grubości, miękkości, które znawca może określić jako ślady naturalnej szlachetności skóry nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.


Reklamację wynikającą z niezgodności towaru z umową, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z przedstawicielem i podaniem przyczyny reklamacji. Kolejnym etapem jest wysłanie na adres firmy towaru w niezmienionym stanie wraz z opisem reklamacji.

Przesyłki wysyłane na koszt Firmy MEBLE DWORAK nie będą odbierane.
Proces reklamacji rozpoczyna się od momentu dostarczenia towaru do firmy gdzie w przeciągu 14 dni roboczych zostanie podjęta decyzja w sprawie reklamacji.
Uznana reklamacja wiąże się z wymianą na nowy lub naprawą, i wysyłką towaru w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia podjęcia decyzji w sprawie reklamacji towaru. Firma w tej sytuacji zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zwrotem, naprawą i wysyłką towarów

IV Gwarancja jakości.

Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją wystawioną przez producenta.

V Poufność danych i polityka prywatności.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby firmy Meble Dworak do celów marketingowych i ewidencyjnych. Meble Dworak nie sprzedaje, nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim. Nie ujawnia żadnych informacji bez zgody klienta, z wyjątkiem gdy wymaga tego sytuacja kryzysowa lub odgórny nakaz prawny.Wszystkie dane są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby firmy Meble Dworak związane z realizacją zamówienia i obsługą klienta.

VI Postanowienia końcowe.

Zespół firmy dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych na stronie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.Złożenia zamówienia w firmie Meble Dworak oznacza zaakceptowanie postanowień regulaminu tego sklepu, jak również akceptację wszystkich zasad zakupu towaru w firmie.Właściciel firmy ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu.Tematy sporne, dyskusyjne - wszystkie wnioski, skargi i uwagi oraz propozycje przyjmujemy i odpowiadamy drogą mailową.

Meble Dworak, Przewrotne 572 k/Rzeszów (obok szkoły)

Telefon: 602 233 083, 514 239 131
E-mail: kontakt@dworakmeble.pl

Mapa strony

Realizacja: Strony WWW Rzeszów Zdzislowicz.pl